Nieuwsbrief 1

De eerste nieuwsbrief

Welkom beste lezer. Voor je ligt de eerste nieuwsbrief van coöperatie Sorg. Het is de bedoeling dat er nog vele zullen volgen. Wij willen je graag op de hoogte houden van ontwikkelingen binnen de wereld van de kleinschalige zorg, onze coöperatie en onze leden, Sociaal Domein Achterhoek, en allerlei aanverwant nieuws. 

Bestuur

Coöperatie Sorg is opgericht op 11 december 2020. Initiatiefnemers van coöperatie Sorg zijn Lidy Derksen van begeleiding en ondersteuning bij Autisme en Patrick Vinkenvleugel van het Liessenhuus. Samen met Stephan Schouten vormen zij het bestuur van de coöperatie.
De afgelopen maanden is het bestuur van enorm druk geweest met het opbouwen van een degelijke organisatie. Het belangrijkste was het ontwikkelen van een visie op zorg, borgen van kwaliteit en het oriënteren op de aanbesteding in de Achterhoek vanaf 1 januari 2022.
Een heel lastige opgave stond nog voor ons: het inrichten van de harde kant van de organisatie: administratie. Dat is een item waar we geen van drieën echt goed in zijn. Daarom hebben we flink om ons heen gekeken van wie we dat kunnen leren. Verschillende coöperaties boden ons aan dat we bij hen aan kunnen sluiten, zodat wij hun systeem kunnen gebruiken.
In onze gesprekken met de coöperatie Boer en Zorg (CBZ) hebben we de klik gevonden. Zij hebben al jarenlang een goed werkende coöperatie met een degelijk bestuursbureau. Ze willen hun doelgroep uitbreiden naar zorgaanbieders die niet per definitie een agrarische binding hebben.
Bovendien willen ze graag vorm geven aan vernieuwing, innovatie en transformatie. Zowel inhoudelijk als persoonlijk hebben we elkaar gevonden.
Wij gaan gebruik maken van de expertise van CBZ in de backoffice. Hun ervaring met aanbestedingen is natuurlijk ook een enorme pré.
Wij gaan hen ondersteunen door in de Achterhoek de cliëntenstroom te regisseren. Sorg wordt de contractmanager in de regio. Onze passie uitdragen en leden stimuleren en faciliteren in kwaliteit en beleidsontwikkeling, samen met het strategisch belang om aan te besteden in de Achterhoek is onze bijdrage aan CBZ. Daarbij staat voorop dat we allemaal onze eigen identiteit behouden; zowel onze leden als de afzonderlijke coöperaties. Ons doel: Samen gaan we coöperatief ondernemen.
Door deze enorme boost is het bestaansrecht van coöperatie Sorg flink toegenomen. De komende periode gaan we verder uitkristalliseren wat dit allemaal voor consequenties heeft.
Een grote stap richting een toekomst voor kleinschalige zorgaanbieders en hun cliënten in de Achterhoek.


Onze leden:

Activiteitencentrum de Slutershoeve
Activiteitenboerderij Rutgers
Alice begeleidt
All for Glory
Boerderij ‘t Grievink
Concordia Zorg
De Drostlerhoeve
De Tukkerij
Erve Bussink
Esther Nijbroek
FLOW coaching voor jou
Het Liessenhuus
Jeugd Zorgboerderij de Gervehoeve
Lidy Derksen begeleiding en ondersteuning bij autisme
Lief met Lef
Logeerhuis de Instuif
MAROPE op Landgoed Zelle
Perspectief4kids
Support XL
Woon-zorgboerderij Klein Arfman
Zorg Actief
Zorg- en recreatieboederij de Bult
Zorgboerderij Breukelaar
Zorgboerderij de Dennekamp
Zorgboerderij de Hettenheuvel
Zorgboerderij de Neeth
Zorgboerderij De Olden Gaorden
Zorgboerderij de Zonnebloem
Zorgerf Gastenhook
Zorgkringloop de Boedelhof
Zorgkwekerij de Stek
Zorgpunt Rikkerink

De Sorgcirkel en de Sorgdriehoek

De Sorgcirkel is een op de geografische contouren van een gemeente gebaseerd netwerk van zelfstandig zorgprofessionals. In het belang van lokale verbondenheid, flexibiliteit en het streven naar inclusiviteit is het van groot belang dat deze lokale teams voldoende zelfstandig zijn en de organisatorische ruimte hebben om zelf passende zorgoplossingen te bedenken en deze te delen met bijvoorbeeld een buurt- of wijkteam. Dat betekent dus ook dat zij tijd en aandacht investeren in het lokale netwerk. Een netwerk waarbinnen zij het belangrijk vinden om een goede professionele relatie op te bouwen met zorgconsulenten van de gemeente, de buurtcoach, jeugd- en gezinswerker en andere partijen die kunnen bijdragen aan een passende zorgoplossing. Maar ook om een goede persoonlijke relatie op te bouwen met de burger die zorg en ondersteuning krijgt. De Sorgcirkel, de burger en de gemeente vormen samen de Sorgdriehoek. 

Het kernteam van de Sorgcirkel bestaat uit zorgprofessionals die (in principe) woonachtig zijn in de gemeente. Dit betekent echter niet dat de zorgvraag altijd en alleen wordt beantwoord door deze kernleden! Zoals eerder gezegd, de zorgvraag staat centraal en het antwoord komt van coöperatieleden en niet-leden ongeacht waar zij wonen in de Achterhoek. De expertise is hierbij leidend.

Het kernteam is verantwoordelijk voor het realiseren van de zorgvraag zoals die voorgelegd wordt door de zorgconsulent of het buurtteam. In samenspraak maken zij een voorstel. In dat voorstel is vanzelfsprekend aandacht voor de zorgvraag, maar wordt standaard ook aandacht besteed aan de vraag hoe zorg en ondersteuning weer afgeschaald kan worden.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *