Agenda

25-02-2021
19:30-21:30uur
(digitaal)
Thema: Kwaliteit
Stand van zaken organisatie Sorg
Aanmelden: info@lidyderksen.nl
01-04-2021 Start aanbesteding Sociaal Domein
Achterhoek
Selectiefase
02-07-2021
Eerste beoordeling
Gunningsleidraad
22-08-2021 Offerte indienen
23-09-2021 Uitkomst
07-10-2021 Gunning en contractering
01-01-2022 Start nieuwe contracten
Lettertype formaat aanpassen
Contrast