Home

ondertekenen contract SDA Inge de Vries (CBZ)

Coöperatie Sorg u.a.

Sorg staat voor Samenwerkende Organisaties. De aangesloten kleinschalige zorgaanbieders starten na de aanbesteding en gunning per 1 januari 2022 binnen de regio Achterhoek met het bieden van zorg en ondersteuning aan burgers met een zorgvraag. Coöperatie Sorg u.a. is een coöperatieve vereniging die bij notariële akte is opgericht per 11 december 2020 en gevestigd is in de gemeente Oude IJsselstreek. De coöperatie wordt in de oprichtingsfase rechtsgeldig vertegenwoordigd door drie bestuursleden: Lidy Derksen, Patrick Vinkenvleugel en Stephan Schouten.

Vind een passende zorgaanbieder

Missie

Door een samenwerkingsverband tussen de kleinschalige zorgaanbieders, de specialisten, ontstaat een breed scala aan zorgaanbod. Voor alle doelgroepen. Met veel draagkracht, groot draagvlak, veel ambitie en vooral veel kwaliteit.
In de gehele regio staat een vat vol meerwaarde waarbij de belangen van de cliënt altijd voorop staan.
Waar collega’s gebruik maken van elkaars kwaliteiten en naar elkaar doorverwijzen, zonder dat het eigenbelang in de weg staat.

Lees meer

Visie en Mensbeeld

Ieder mens is uniek en autonoom. Om recht te doen aan deze diversiteit geven wij ieder de kans om mee te doen op alle gebieden: leven, wonen, onderwijs, werk, enz.
Ieder moet zo veel mogelijk de regie over zijn eigen leven kunnen nemen.
Sorg faciliteert, ondersteunt en ontwikkelt, waar en wanneer dit nodig is en trekt zich terug zodra het kan.
Coöperatie Sorg gelooft onvoorwaardelijk in onze drie kernwaarden: ambacht, lokale borging en inclusiviteit.

Lees meer